SZÍNES IRODALOM 12. jellemzők

A 20. század világa Művészeti-irodalmi korszakok, irányzatok, stílusok Avantgárd Újrealizmus, újklasszicizmus Abszurd irodalom Neoavantgárd Posztmodern Tájékozódás a világirodalomban Thomas Mann A varázshegyMario és a varázsló Franz Kafka: Az átváltozás Példázatos történetek Az átváltozás motívuma Lehetséges értelmezések Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita Polifon regény A regényvilág szintjei A Faust-téma Műfaji kérdések Összetett szerkezet Bűn és feloldozás Az etikai értékrend bizonyossága Hemingway: Az öreg halász és a tenger Példázatosság Mítoszi időtlenség Albert Camus: Közöny Idegenként a társadalomban A főhős sorsának fokozatai Brecht epikus színháza Epikus dráma – epikus színház Kurázsi mama és gyermekei A háború példázata A főhős: „eleven ellentmondás” Dialektikus színház Ellenpontozó szerkesztés Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása A látogató A meglátogatottak II. IRODALMUNK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT Művelődés és kultúra Irodalmi élet Nemzedékek Ideológiai áramlatok Poéti