SZINOPSZIS - MÁTÉ, MÁRK, LUKÁCS ÉS JÁNOS EVANGÉLIUMÁNAK PÁRHUZAMOS SZÖVEGE jellemzők

A kötetben a négy evangélium párhuzamos történetei, illetve egymással összefüggésben lévő szövegrészei olvashatók egy-egy oldalon. A kezünkben tartott mű így „több szintű” párhuzamosságra hívja fel a figyelmet. A kötet nem csak a tudós bibliakutatók, hanem a mindennapi bibliaolvasók számára is hasznos útitárs lehet, hogy Jézus tetteinek és szavainak teljesebb ismeretén keresztül még jobban megértsék az egész Szentírás nekik szóló, személyes üzenetét.