Szír írók a steppe népeiről jellemzők

A szerző a húszas években - nemzetközi összehasonlításban is máig egyedülálló - nagy terjedelmű szöveggyűjteményben dolgozta fel a honfoglalás előtti magyar történet és az ehhez szervesen kapcsolódó eurázsiai steppetörténet mohamedán és szír forrásait. Noha azóta az őstörténészek új generációk nőttek fel, Kmoskó Mihály munkája napjainkig alapvető forrás a korszak kutatói és a magyarság múltja iránt érdeklődő közönség számára.
Jelen kötet a 6-13. századi szír források részleteinek fordítását tartalmazza egy hosszú bevezetővel, amely a szír írás átírásának legfőbb szabályai mellett kitér a legfontosabb szakirodalomra, valamint behatóan foglalkozik az egyes szír szerzőkkel és műveikkel. Kmoskó a kivonatolt művek magyar fordítását lábjegyzetbe rendezett kommentárokkal látta el, amelyeket a szerkesztők kiegészítettek a legalapvetőbb szakirodalommal.