Szkander jellemzők

A jogászkodás közege, úgy látszik, ma is biztosítja az utánpótlást a kortárs (próza)irodalomnak. Tódor János is e jelben indulva tette meg az első lépéseket, tehetségének indíttatására, a publikálás felé. S ami óriási előnye volt, a hasonló kezdő tollforgatókkal szemben, hogy nem szűkölködött élményekben. Hogy szerezte őket? Majdnem mindegy. A lényeg: joghallgatóként olykor nem volt rest alámerülni, alantas "testi munkával" keresni meg a mindennapi betevőt. S amíg meg nem szerezte diplomáját a későbbi gyámügyi előadó (Árvaszéki), az a bizonyos Bogosi (újabb fedőnév), bizony meglehetős ismeretanyagot gyűjtött az alulélők, a kitaszítottak, a deviánsok kevéssé ismert és félelmetes világáról.