SZÓ, AMI SZÓ - MAGYAR-ANGOL TEMATKUS SZÓLÁSTÁR jellemzők

A Szó, ami szó hiánypótló munka a magyar mint idegen nyelv tanításában.Válogatást nyújt a mindennapi szóbeli és írásbeli nyelvhasználatban előforduló szólásokbóltematikus elrendezésben, mely lehetővé teszi a szisztematikus szókincsbővítést azoknak a tanulóknak, akik a magyar nyelv tanulásában túljutottak a biztos alapok megszerzésén, s megközelítőleg B2-es szinten állnak.A fejezeteken belül ábécérendben, használatot illusztráló példamondattal ismerkedhet meg a tanuló a szólások világával.Minden tematikus fejezet végén változatos gyakorlófeladatok segítségével mélyítheti el, illetve ellenőrizheti tudását.A tematikus részben való jártasság kialakulása után a kötet teljes anyagát feldolgozó Összefoglaló feladatok adnak lehetőséget az ismétlésre.A tanuló érdeklődésének, illetve az általa éppen tanult témakörnek megfelelően javasoljuk az anyagban való szemezgetést és válogatást. Különösen ajánljuk• másod- vagy harmadgenerációs, magyar származású diákoknak,• a szombati és vasárnapi iskolák i