Szó-ta-gol-va jellemzők

A kellő időben alkalmazott és a gyerekek szükségleteit figyelembe vevő szótagoltatás segíti az olvasás- és íráskészség biztos kialakulását. Az olvasási nehézségekkel küzdők ezzel a módszerrel olvasókká válhatnak. Ez a gyakorlókönyv minden alsó tagozatos oktatási programhoz javasolt.