Szóbeszéd jellemzők

A Szóbeszéd című nyelvkönyvcsalád első része a Magyarországon élő, magyarul tanuló felnőttek és családok nyelvtanulási igényeinek figyelembevételével készült. Megkönnyíti a nyelvi és kulturális integrációt, felgyorsítja a szociális beilleszkedés folyamatát, és azonnali sikerélményt ad a mindennapi kommunikáció során. A tankönyv különlegessége, hogy minden lecke legfontosabb anyagrészei mellé QR kódokat építettünk be. Ezeken keresztül a nyelvtanuló könnyen és gyorsan érheti el a további on-line feladatokat, gyakorolhat és elmélyítheti tudását. - a magyar nyelv közvetítése egyszerű, élőnyelvi kifejezések és panelek segítségével - középpontban a kommunikáció és a mindennapi nyelvhasználat - szórakoztató, kreatív feladattípusok - a legújabb nyelvtanulási módszerek, kutatások felhasználásával - integrálódást segítő tudásanyag, országismereti vonatkozások - audió CD melléklet - kiegészítő, automatizáló gyakorlatok minden leckéhez - tanulást segítő emlékeztetők - jól átlátható nyelvtani és szókincs-összefoglalók az egyes fejezetek végén - összesített szószedet betűrendben - folyamatosan frissülő on-line tudásbázis letölthető segédanyagokkal