Szociálpolitika Magyarországon jellemzők

A szociális kérdés a két világháború közötti magyar társadalom- és kormánypolitika egyik meghatározó területe volt. Az első világháborút lezáró békeszerződések "Munka" fejezete korszerű szociális jogokat és alapelveket rögzített, és ez nem kis kihívást jelentett az egyes államok törvényhozásának.
A monográfia közel két évtized, az 1920-1930-as évek idevonatkozó anyagát dolgozta fel, hogy megmutassa, hogyan gondolkodtak a magyar tudomány és politika szereplői a szociálpolitikáról, milyen megoldási javaslatokat dolgoztak ki a szociálpolitika aktuális területeire, milyen a munkabér és életszínvonal, a munkanélküliség, a társadalombiztosítás, a gyermekvédelem és egészségügy, a lakáskérdés vagy a mezőgazdasági munkavállalók helyzete.