Szociálpszichológia jellemzők

Csepeli György tankönyve áttekinti a modern nyugati szociálpszichológiai gondolkodás kialakulástörténetét, bevezet a szociálpszichológiai kutatás műhelytitkaiba. Részletesen tárgyalja a modern szociálpszichológia fontosabb középfokú elméleteit a tömeglélektantól az attitűdökön át az előítéletekig, és összegzi a legfontosabb eredményeket. A főként amerikai/európai kutatási eredményekből építkező szociálpszichológiai tudás bemutatása mellett különös hangsúlyt fektet a közép- és kelet-európai társadalmi helyzet által felvetett sajátos társadalomlélektani problémák tárgyalására. A meggyőződéssel, tömegkommunikációval, önismereti csoportokkal foglalkozó fejezetekben a szociálpszichológia gyakorlati alkalmazási lehetőségeiről is szó esik. A tankönyv a szociálpszichológiai ismeretek széles körű interdiszciplináris beágyazására törekszik.
Csepeli György munkáját a magyar felsőfokú társadalomtudományi oktatás minden olyan szakán (irodalomtudomány, jog, médiaelmélet, pedagógia, politológia, pszichológia, szociálpolitika, szociológia, történelem) haszonnal forgathatják a tanulók, ahol szociálpszichológiai ismeretek tudatos felhasználására lehet szükség. A szerző kiinduló hipotézise szerint akarva-akaratlan mindenki szociálpszichológus. Ez a tankönyv hozzásegíthet ahhoz, hogy tudjuk is, amit egyébként teszünk.