Szociológia jellemzők

Anthony Giddens Sociology című munkája elsősorban brit és amerikai diákok számára készült. Elsődleges célja, hogy bevezetést nyújtson a szociológia általános fogalmaiba, illetve a szociológusokat ma leginkább foglalkoztató kutatási problémakörökbe. Teszi mindezt úgy, hogy elsősorban nem a vizsgálandó kérdések elméleti irodalmában mélyed el, hanem mindenekelőtt arra törekszik, hogy részletes társadalmi leírásba illessze, illetve frappáns empirikus példákkal illusztrálja azokat. Egyszóval átfogó társadalomképet kíván nyújtani, amely alapján közvetlenebbül értelmezhetőek a főbb elméleti, metodológiai és módszertani irányzatok, megközelítési módok.