Szociológia jellemzők

„Ez a könyv abban a hitben íródott, hogy a szociológia kulcsszerepet játszik a modern szellemi életben és központi helyet foglal el a tár­sadalomtudományok között. Olyan könyvet igyekeztem írni, amely amellett, hogy több vonatkozásban eredeti, taglalja a kortárs szocio­lógusokat érdeklő legfontosabb problémákat is. Remélem, hogy eljá­rásom semmiféleképpen sem elfogult, és a szükséges szelekció elle­nére ismertetni tudom az összes fontos szociológiai nézőpontot.
A mostani kiadásban igyekeztem lépést tartani társadalmi világunk jelentős változásaival, taglalva az említett eseményeket követő éveket is, ezért a szöveget egyrészt alaposan átdolgoztam, aktualizáltam, másrészt jócskán belefoglaltam új anyagokat is. Akárcsak a korábbi ki­adásokban, ezúttal is arra törekedtem, hogy könyvem olvasmányos, érdekfeszítő legyen, ugyanakkor tartalmazza a tudományág legújabb eredményeit, A kötetben most először részletesen foglalkozom a glo­bális egyenlőtlenséggel, a terrorizmussal, az egyéni életúttal, az öre­gedéssel, a fogyatékossággal és más új, időszerű témákkal. Ezeket az új részeket úgy próbáltam összeilleszteni a korábbi kiadásokból meg­tartásra érdemesnek bizonyult szövegrészekkel, hogy a könyv ezután is méltó legyen az elismerésre, és a szociológiatanítás naprakész alap­művének tekintsék." (Anthony Giddens)