Szociológia és antropológia jellemzők

"Kevés tanítás maradt oly ezoterikus, s kevés járt ugyanakkor olyan mélységes hatással, mint Marcel Maussé. Ennek a gondolkodásnak, amelyet olykor épp önnön mélysége tesz homályossá, ám folyvást villámok barázdálnak, e kacifántos eljárásoknak, amelyek mintha ide-oda tévelyegnének, míg a legváratlanabb ösvény egyszer csak a probléma velejéig nem vezet, csak azok tudják igazán fölbecsülni a termékenységét, s fölmérni is csak azok tudják, mennyivel is tartoznak neki, akik ismerték és hallgatták Mausst, az embert.
Mauss hatása nem korlátozódik az etnográfusokra, akik közül senki sem állíthatja, hogy, kikerülhette volna, hanem kiterjed a nyelvészekre, lélekbúvárokra, vallástörténészekre és orientalistára is, olyannyira, hogy a társadalom- és bölcsészettudomány területén egész fészekalja francia kutató adós neki valamilyen címen az iránymutatásért." (Claude Lévi-Streauss)