SZÓCSALÁDOK 1. - A-J (WORTFAMILIEN) jellemzők

A szótárként és gyakorlókönyvként egyaránt jól hasznosítható SZÓCSALÁDOK I, II (WORTFAMILIEN)c. kétkötetes könyv első a benne található szókincs gazdagságát tekintve segítséget nyújt a közép-és emelt színtű érettségire, az általános- és szaknyelvi közép- ill. felsőfokú nyelvvizsgára készülőknek, és azoknak, akik fejleszteni, vagy szinten tartani szeretnék nyelvtudásukat. A két kötetben összesen 123 szócikk található, amelyek több mint hatezer új szóhoz vezetik el az olvasót.A szerző a leggyakoribb német szavak kapcsán sok-sok változatot mutat fel egy-egy szócsaládon belül, azok differenciált magyar jelentéseit is szerepelteti, minden szóra példamondatot hoz, és kiegészítendő feladatok formájában a gyakorlásról is gondoskodik.