SZÓKINCS - ANGOL ALAPFOK - CD-ROM - jellemzők

Nyelvoktató program a Henrikson-féle módszerrelTermékünk küldetése, hogy stabil, tudatos szókészletet építsen be a tanuló szókincsébe. Fejlesztésünk fő jellemzője, hogy a programba épített szókészletet a következetes, ugyanakkor játékos Henrikson-féle tanulási módszerrel oktatja, aminek eredményeképp a tanuló folyamatosan és meghatározott mennyiségben ismerkedik meg a szavakkal, majd sajátítja el azokat. A visszacsatolás a tanulás folyamatának állandó kísérője, így a program szókészlete rendkívül stabilan, helyes írásmóddal és megbízhatóan épül be a tanuló szókincsébe.