Szomorún és boldogan jellemzők

"Kiss Benedek a szó legnemesebb értelmében poeta natus, született költő, aki tudja, hogy líra nélkül élni olyan, mintha hit, szerelem, szeretet nélkül kellene léteznünk...
A megőrzés számára szembenállás, protestálás is, ha nem is kiélezetten egy társadalmi rendszer, de annak emberidegen gyakorlata ellen, amellyel lényegében mindenestül meg akarta szüntetni a nemzeti keretekbe tagolt múltat a kommunizmus elképzelt távlataiban...
Kiss Benedek könyvében újabb és újabb versek szólnak arról, hogy az elmúlástudaton át-meg átsugárzik az életöröm. Szerinte csak hívő ember lehet költő... Hisz az életben, a szeretetben, a férfi és a nő felmagasztosuló kapcsolatában, a költészet megtartó erejében a természet számunkravaló voltában... minden életnek van fellelhető értelme. S nemcsak a harang, a vers is mindannyiunkért szól." (Vasy Géza)