SZÓTÁR A JOGHOZ - OKTATÁSBAN, MUNKÁBAN, KÖZÉLETBEN, OTTHON jellemzők

Ez a könyv a mai magyar jogban használatos - jogi szakkifejezéseket (például alávetés, bitorlás, elbirtoklás, elévülés, foglaló, forgatmány, halmazat, hatály, jelzálog, jogerő, jótállás, jövedék, kötelerész, semmisség, szavatosság, üzérkedés, vélelem, vétőképesség, záradékolás);- jogi idegen szavakat (például agrément, akkreditív, apport, barter, goodwill, inkasszó, inkorporál, immateriális jog, kaució, koncesszió kógens, know-how, licencia, lízing, obligáció, paritás, szubszidiaritás, valorizál);- köznapi tartalmuktól eltérő jogi fogalmakat (például alávetés, civil elállás, hagyomány, illetékes, kielégítési jog, közhasznú, meghagyás, növedékjog, származékos szerzés, társaság, társulás, társulat, végszükség, zsarolás) tartalmazza rövid, összefoglaló jelentésükkel, magyar kifejezésre fordításukkal, fogalmi magyarázatukkal és jogágba, illetve jogágazatba sorolásukkal együtt.A könyv célja a joghasználat segítése - az iskolákban, a munkahelyeken, a közélet színterein és a magánviszonyokban