SZÓTÁRHÁZ - NÉPIES, RÉGIES, TÖRTÉNETI SZAVAK TÁRA - jellemzők

A jó szövegértés alapja a szavak, illetve azok jelentésének pontos ismerete. Burget Lajos csakúgy, mint Lehr Albert, segíteni akar a fiataloknak: olvassatok, mert az olvasás jó, kellemes időtöltés, világok fölfedezése, mintegy a személyiségetek, életetek kiteljesítésének lehetősége, s ehhez kalauzt adok a kezetekbe. Nem baj, ha valami elsőre nem világos, kiderül a következő mondatból, vagy ha nem, akkor itt van ez a szótár: a régies, népies, történeti szavak lajstroma és jelentésük leírása - s mivel vizuális világban élünk, ezt sokszor illusztrációkkal, H. Németh Katalin grafikusművész munkáival kiegészítve.A szótár lapozgatása önmagában is érdekes szóbúvárlat: próbálják csak meg egyszerű szókincsbővítés céljából forgatni, mindenki talál benne újdonságot! Nem beszélve arról, hogy a diákok polcán e könyv - talán, és reményeim szerint - a további olvasás, a szavak, a szókapcsolatok kutatása, ezen keresztül a hagyományok, a művelődés iránti olthatatlan vágy fölkeltését is szolgálhatja. Eg