SZÖVEGELŐ 6. OSZTÁLY - SZÖVEGÉRTÉST FEJLESZTŐ GYAKORLATOK jellemzők

A gyakorló füzet az értő olvasás, a szövegértés képességének rutinszerűvé tételét, az önálló szövegalkotást tűzi ki célul. Erénye a kiadványnak, hogy tankönyvtől, tankönyvcsaládtól függetlenül nagyon könnyen beépíthető az órai tananyagba, és nagyon sokrétűen felhasználhatóak a benne található feladatsorok. Többféle szöveg található benne, a tudósítástól az irodalmi részleten át a játékszabályig. A szemelvbényekhez kapcsolódó kérdésekkel, feladatokkal az értő és újrateremtő olvasás képességének kialakulásának támogatása a cél.