Szövegértelmezések - Tankönyveink népmeséi, állatmeséi jellemzők

A mesék titokzatos és varázslatos világába nyújt bepillantást a kézikönyv. Az elemzett művek főként a tankönyvekben szereplő mesék közül kerültek ki. A műértelmezések mellett táblai változatok, valamint számos szóbeli és írásbeli feladat könnyíti meg a pedagósusok munkáját. Az elemzések, a mesefeldolgozás alapvető célján - az élménynyújtáson, gyönyörködtetésen - túl hozzájárulnak a gyerekek értelmi képességeinek fejlesztéséhez és szókincsének gyarapításához is.