SZÖVEGÉRTÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE jellemzők

Ma már mindenki számára világos, hogy a szövegértés fejlesztése elengedhetetlen feladat, mely csak tervszerű, folyamatos gyakorlás révén valósulhat meg. A fejlesztést kiadványunk folyamatként kezeli, érdekes feladatokon keresztül tudatosan gyakoroltatja a különféle szövegtípusok megértését. A kötet felépítésénél, tematikus sokszínűségénél fogva egyedülálló a hasonló témájú gyakorlókönyvek piacán: a könyv megírását egyéves kutatómunka előzte meg. Kilencvenöt, típus szerint válogatott feladatsort tartalmaz. Feladatsorok készültek a mindennapi életben nélkülözhetetlen, dokumentum jellegű szövegekhez, nyomtatványokhoz. Az alkotók a kötet összeállításánál a PISA-felmérések szövegtipológiájához alkalmazkodtak. A kiadványt elsősorban a középiskolásoknak és az általános iskola felső tagozatos diákjainak ajánljuk, de hasznos lehet azoknak is, akik szeretnének figyelmes, szövegértő olvasóvá válni, és közben szövegalkotási készségüket is szívesen fejlesztenék.