Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból I. jellemzők

A Késő-reneszánsz manierizmus és kora-barokk (1998), valamint a Barokk és késő-barokk rokokó (2000) c. szöveggyűjtemény 2003-ban új, javított kiadásban jelenik meg. A korszakos jelentőségű, minden tekintetben hiányt pótló gyűjtemény a manierizmus és a barokk alapszövegeit szaktanulmányokkal, filológiai esszékkel és bibliográfiákkal kiegészítő, tudományos igényű válogatás. A magyar nyelvű felsőoktatásban, a magyar szakos képzésben és továbbképzésben nélkülözhetetlen. Szövegközlései őrzik a régies sajátosságokat, egyszersmind modern olvasat szerinti átírások. Az új kiadásban a szövegek tisztultak, a bevezetők pontosabbra szabva, a bibliográfiák 2002. decemberével bezárólag kiegészültek.