SZÖVEGKÖNYV - OROSZ SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK A2, B1 jellemzők

Kiadványunkat egyaránt ajánljuk kezdőknek és újrakezdőknek, akik ˇmegszerzett nyelvtudásukat szeretnék szinten tartani,ˇpasszív nyelvtudásukat szeretnék felfrissíteni,ˇnyelvvizsgára vagy érettségi vizsgára készülnek. Az összesen húsz szöveget tartalmazó könyvˇérdekes, vizsgatémakörökhöz is kapcsolható témákat dolgoz fel,ˇkönnyen áttekinthető a szerkezete,ˇaz egyes fejezetek egységes felépítésűek;ˇa feladatok változatosak, több szinten feldolgozhatók,ˇfejlesztik a szövegértést és bővítik a szókincset;ˇszótári rész tartalmazza a szövegek és feladatok teljes szóanyagát,ˇa megoldókulcs lehetővé teszi az önellenőrzést.A szövegek nyelvi szintje A2 szinttől indul, és a sorrendiségnek megfelelően fokozatosan jut el a B1 szintig.