Szülők könyve jellemzők

"Nevelési hibát kétféle okból követhet el a szülő: saját jellemhibájából adódóan, vagy egyszerűen tudatlanságból - azért, mert téves vagy hiányos információkkal rendelkezik arról, hogyan kell megoldania a nevelési problémákat, melyek a családi élet elkerülhetetlen kísérői.
A felhalmozott tapasztalatok, és kutatási eredmények összefoglalásával azonban lehetőséget adunk - és kell is adnunk - a szülőnek, ahhoz, hogy elsajátítsa mindazt, amit a gyermeknevelés nehéz és felelősségteljes munkájához feltétlenül tudnia kell. Miért gondoljuk, hogy az a biológiai érettség, amely a szülővé válás nélkülözhetetlen előfeltétele, nyomban gyermeknevelésre is alkalmassá teszi az embert?
A gyermek viselkedésében minden kétséget kizáróan ott van a környezet hatása: a felnőttek, mindenekelőtt a szülők világképe, életfelfogása, nevelési módszerei, melyek a kívánt - vagy éppen azzal ellentétes irányba -, de mindenképpen formálják, alakítják a személyiséget.
"Nem Messiás-é minden újszülött? - kérdi Madách Az ember tragédiájában - Fénylő csillag, mely feltűnt a családban..."
E könyvvel segítséget szeretnék nyújtani ahhoz, hogy a sok, szeretettel és reménységgel várt újszülöttből - "mely feltűnt a családban..." - egészséges, becsületes és harmonikus ember váljék." (a Szerző)
2. bővített kiadás.