TA'AROA - OSIRIS KÖNYVTÁR - jellemzők

Tahiti csoda. Az európai kontinensről nézve mindenképpen az. Időről időre az érdeklődés középpontjába kerül azóta, hogy távoli tájakról visszatért tengerészek először hoztak hírt az `Elveszett Paradicsomról`, ahol a bennszülöttek, e `nemes vadak`, a természet bőkezűsége következtében csak a táncnak, dalnak s a szerelemnek élnek. A tahiti mitológia része - a legősibb része - ennek a csodának. A polinéz eredetiből fordított teremtésmítosz-ciklust követő tanulmány mitológia és társadalom összefüggéseire, egy távoli világ titkaira világít rá. A kötet az 1994-ben megjelent kötet javított kiadása, kiegészülve `A primitív népek lírai költészete` című írással.