TAGESPENSUM DEUTSCH jellemzők

Magyarországon a diploma megszerzésének egyik (jogos) követelménye az általános vagy szaknyelvi nyelvtudás igazolására szolgáló tanúsítvány megszerzése. A tankönyv célcsoportját azok az egyetemi hallgatók, nyelvtanulók képezik, akik gazdasági szaknyelvből jól megalapozott tudásra akarnak szert tenni, illetve ilyen irányú nyelvvizsgát kívánnak megszerezni. Természetesen haszonnal forgathatják a könyvet azok is, akik pusztán gyakorlati megfontolásból (pl. munkahelyi előmenetel) akarják német nyelvismeretüket szakmai anyaggal is bővíteni.A Neue Wirtschaftsthemen - Lehrbuch für die Mittel- und Oberstufe c. tankönyv célja a közép- és felsőfokú gazdasági szakmai nyelvvizsgára való felkészítés megkönnyítése. A tankönyv középfokú általános német nyelvtudást feltételez. A Neue Wirtschaftsthemen - Lehrbuch für die Mittel- und Oberstufe megírásával a szerzők hiánypótlásra vállalkoztak. Szükség van egy komplex, gazdasági témákhoz kapcsolódó és az elméleti tudnivalókat is tartalmazó tankönyvre. Tar