Tájvédelem jellemzők

"A geográfusképzés hazai megalapításával egy időben merült fel az igény a tájföldrajzi és tájökológiai alapokra épülő tájvédelmi szakirányú képzés beindítására. Ez a geográfusképzés egyik szakirányaként már a szakalapításkor megjelent, s azóta több évfolyam szerzett olyan geográfus diplomát, amelyben a tájvédő szakirányt is feltüntették.
A képzés fő irányának megfelelően a környezetvédelmi kurzusok, a tájökológia, a tájvédelem és a tájtervezés tantárgyak a szakképzés gerincét adják. Ezek közül korábban elkészültek a környezetvédelmi tankönyvek és jegyzetek (Általános környezetvédelem, Európa természet- és környezetvédelme, Környezetvédelmi elvek a gyakorlatban), továbbá megjelent a Tájökológia című egyetemi jegyzet s az ehhez kapcsolódó Tájökológiai szöveggyűjtemény. Az egymásra épülést szem előtt tartva most a Tájvédelem című szakkönyv kiadására került sor, amely tankönyvként is szolgál. (...)" (részlet az Előszóból)