Tanári segédkönyv az Irodalom I. a középiskolások számára című tankönyvhöz jellemzők

A Tanári segédkönyv I. a tankönyv és a szöveggyűjtemény tematikus felosztását követi. Az epika-líra-dráma részeket azonban beágyazták a művelődéstörténeti korok szerinti kronologikus felosztásba. Ennek oka elsősorban az, hogy néhány olyan tanulmányt és cikket is közlünk, amelyek kor- és stílustörténeti ismeretanyagot nyújtanak, vagy olyan kultúrtörténeti bevezetők, amelyek nem kötődnek szorosan egyik műnemhez sem.