Tantárgyi program az 1. osztályos matematika tantárgy tanításához jellemzők

A kézikönyv tartalmából: Matematika helyi tanterv 1. osztály; Fejlesztési feladatok 1-4. osztály; Kerettanterv; Az 1. évfolyam helyi tanterve; A matematikatanítás célja az első osztályban; Módszertani ajánlások, javaslatok a tananyag feldolgozásához; Felmérő feladatlapok és értékelésük; Felmérések Az én matematikám taneszközökhöz; Óravázlatok; Javaslat a tananyag feldolgozására