Tanuljuk meg a JavaScript használatát 24 óra alatt jellemzők

Tanuljuk meg: hogyan készíthetünk dinamikus weboldalakat JavaScript segítségével; hogyan sajátíthatjuk el a JavaScript használatához szükséges alapismereteket; hogyan készíthetünk olyan programokat, amelyek a Netscape-ben és az Internet Explorerben egyaránt futtathatók; hogyan aknázhatjuk ki a JavaScriptben rejlő lehetőségeket; hogyan ellenőrizhetjük a webalapú űrlapokon az adatok helyességét; hogyan vezérelhetünk többszíntű stíluslapokat egyszerű JavaScript programokkal.