Tanulmányok a BTK. általános részének kodifikációjához jellemzők

A könyv tartalma felöleli a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) Általános Része alapvető jelentőségű és fontosságú kérdéseinek elemző, jogösszehasonlító, gyakorlati jogalkalmazási bemutatását.