TANULMÁNYOK A MAGYARORSZÁGI JÁSZOK ÉS A JÁSZSÁG KÖZÉPKORI TÖRTÉNETÉRŐL jellemzők

A tanulmányok egységes szerkezetbe foglalva szinte a teljes középkori jász történetet felölelik, s a legteljesebb írott forrásanyagra támaszkodva minden korábbinál átfogóbb képet adnak a Magyarországon letelepedett jászok középkori történetéről.