Tanulmányok a neveléstudomány köréből jellemzők

A könyv harminckét szerző huszonöt tanulmányát fűzi össze. Ezek az írások jól tükrözik a szerzők igen eltérő tudományfelfogását, szemléletét, irányultságát, érdeklődésük sokszínűségét. A szerkesztők igyekeztek tematikus egységekbe rendezni ezt a minden szempontból tarka ismeretanyagot.