Társadalmi és állampolgári ismeretek középiskolásoknak jellemzők

Tankönyvünk sokoldalúan felhasználható alaptankönyve a szerteágazó tematikájú és sokféle feldolgozást lehetővé tevő társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgynak. Az anyag összeállításánál fontos szempont volt, hogy szó essék a társadalom minden lényeges életmegnyilvánulásáról, korunk aktuális problémáiról, ugyanakkor a szerzők gondoltak az érettségi vizsgákon és az egyetemi, főiskolai felvételi vizsgákon joggal elvárt általános tájékozottság megszerzésére is.