Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon jellemzők

Az MTA TK Szociológia Intézetében készített kötet annak a munkának az első része, amely a társadalmi integráció középpontba állításával kísérli meg kialakítani a jelenkori társadalmi egyenlőtlenségek elemzésének új kereteit. A kötet tanulmányai empirikus bizonyítékai annak, hogy az „integráció” alkalmas az újraelosztási és piaci rend, a fogyasztói társadalom, az értékváltozások, a „posztmodernnek” tekintett társadalmi jelenségek és a kapcsolati/hálózati társadalom elemzésének egységbe foglalására. A kötet egy kutatássorozat első produktuma, amelynek folytatása a következő években várható.