TÁRSADALMI RIPORT 2000. jellemzők

Tekintettel a gazdaság alakulásának ellentmondásos voltára, az ezekkel szoros kölcsönhatásban lévő főbb társadalmi folyamatok elemzése is jóval nagyobb körültekintést igényel. Mindezek figyelembevételével kötetünk - eddigi hagyományainkat követve - igyekszik beszámolni a társadalom szerkezetének, fontosabb összetevőinek időbeli változásairól, az egyes társadalmi rétegek, jelenségek állapotáról, mozgásairól, elsősorban a különböző kutatói műhelyekben folyamatban lévő vagy éppen befejezett vizsgálatok adatai, eredményei alapján.` (Részlet a Bevezetőből)