TÁRSADALOM ÉS KULTÚRA MAGYARORSZÁGON A 19-20. SZÁZADBAN jellemzők

Gróf Széchenyi Ferenc 1802-ben a nemzetnek adományozta könyvtárát és gyűjteményeit, megalapozva ezzel két legfontosabb közgyűjteményünk, az Országos Széchenyi Könyvtár és a Nemzeti Múzeum létesítését. A jeles évforduló jegyében a Magyar Történelmi Társulat 2002-ben a kultúra e két évszázadban betöltött szerepét jelölte meg szokásos évi vándorgyűlésének témájaként. Kötetünkben a konferencián elhangzott kilenc előadás tanulmánnyá érlelt szövegét adjuk közre. A szerzők: Kaposi Zoltán, Katus László, Kövér György, Lengyel László, Ormos Mária, Standeisky Éva, Ujvári Gábor, Valuch Tibor és Vonyó József, nemcsak a kultúra eredményeit, intézményeit vették számba. Arra is pillantást vetettek, miként befolyásolta a társadalom mindenkori állapota a széles értelemben vett kultúra gyarapodását, s e gyarapodó kultúra hogyan gazdagította a társadalmat, hogyan hatott élete más területeinek alakulására. Arról is tájékozódhat az olvasó, hogy a változó hatalmi elitek milyen meg-megújuló kísérletet tettek