Társadalomismeret, emberismeret 7-8. jellemzők

Társadalomismeret tankönyv a hetedik, nyolcadik osztályosok számára.