Társalgás, szituációk, képleírások jellemzők

A három részre tagolódó tankönyv követi a szóbeli nyelvvizsgák tartalmi anyagát. Az első részben feldolgozott társalgási anyag jól használható az alapfokú nyelvvizsgára való felkészülésben, így alkalmazása javasolt minden olyan általános iskolában, középiskolában és tanfolyamon, ahol e vizsga megszerzését tűzték ki célul. Jelen tankönyv második része a szituációs feladatok lehetőség szerinti legoptimálisabb megoldását tárja a vizsgázni kívánók elé. A szituációk feldolgozási szintje elsősorban alapfokú, némely esetben középfokú vizsgához is kellő irányadást nyújt. A harmadik rész képleírás... A nyelvi szint ebben a részben is főként az alap- és néhol a középfokú vizsgák elvárásainak felel meg. A tankönyv alkalmazását jelentősen megkönnyíti a fejezetek után beiktatott szó- és kifejezés-gyűjtemény.