,,Társalogni avval, aki bölcs'' jellemzők

"A Shakespeare-filológia legfontosabb üzenete az lehetne a Shakespeare-fordítók felé, hogy legyenek bátrak, ne féljenek attól, ha egy mondatot sokféleképpen lehet érteni, és attól sem, ha egy olyan helyen sikerül egy képet létrehozniuk, ahol az eredetiben nincs. Ilyen a shakespeare-i szöveg természete." (Kállay Géza)