Társasági és cégjogi iratmintatár (CD melléklettel) jellemzők

A módosult társasági jogi normák megismerése sem kis feladat, alkalmazásukban azonban további nehézséget okoz a cégjogi szabályok gyökeres újrafogalmazása. Új jogintézmények, megváltozó cégadatok, bonyolult átmeneti szabályok; az eddigiektől eltérő nyomtatványok és mellékletek, teljesen megváltozott eljárási rend bonyolítja ezt a tanulási folyamatot.
Ebben kíván segítséget nyújtani ez az iratmintatár, amely igen széles skálán mozogva próbál mintát adni a gyakrabban előforduló bejegyzési, változásbejegyzési kérelmekhez, kidolgozva az adott -szerződésmintával és anélkül történő- alapítási és módosítási ügyek szerződéseit; útmutatást adva a nyomtatvány kérelmek kitöltéséhez, és mintát készítve a főbb csatolandó mellékletekhez kapcsolódó egyéb okiratokhoz (pl. székhelyhasználat, tagi részesedés átruházása stb.).