Tartalomelemzés a gyermekkortö jellemzők

Sok történész állítja: a gyermekről való gondolkodás, a gyermekkel szembeni elvárások, a felnőttek viszonya a gyermekkorhoz történeti koronként változik. Vajon egyértelműen bizonyított-e ez az állítás? Az ezzel a témával foglakozó szakirodalom bemutatása mellett a könyv a gyermekkor dualizmus kori megítélését próbálja feltérképezni korabeli pedagógiai újságok alapján.