TECHNIKA 2000 7. OSZTÁLYOSOKNAK jellemzők

A hetedik osztályos kötetben a technikai rendszerek közös vonásait mutatják be a szerzők amp;amp;amp;#8211; részrendszereik, folyamataik és a köztük lévő kapcsolatok alapján. A tanulók felfedezhetik, hogy az anyagok összetételéből és szerkezetéből a használhatóságra vonatkozó összefüggések tárhatók fel. Az állapotváltoztató és állapotmegóvó technológiák számos példáján keresztül megismerkedhetnek az anyagok sajátosságaival. Fontos ismereteket tartalmaznak a műszaki dokumentációval és a gépek szerkezetével, irányításával foglalkozó fejezetek. Az építészet témakörében a lakóház építéséről és a magyar népi építészet legfontosabb háztípusairól tanulhatunk, és olvashatunk az európai építészet változásáról a különböző művészettörténeti korokban. A kiegészítő anyag olyan érdekes témákat tartalmaz, mint a bányaművelés, vagy a magyar főváros közlekedésének fejlődése.