Technika és életvitel munkatankönyv 3. osztály jellemzők

A szerzők magas szintű elméleti felkészültsége és több évtizedes gyakorlati tapasztalata garanciát jelent a könyvek szakmai színvonalára. A tankönyv - a kerettantervnek megfelelően - kiemelt feladatként kezeli a rendszerszemléletű gondolkodás, látásmód kialakítását, a természetes környezet, a társadalom és a technikai környezet együttes létezésének felismertetését. A könyv uralkodó témaköre az anyagokkal és alakításukkal foglalkozik. Sokféle természetes anyaggal (agyag, homok, fa, rostos anyagok), átalakított anyaggal (papír, fonal, textília, fém), valamint a feldolgozásukhoz szükséges művelettel ismerkednek meg a gyerekek. A műveleti lépéseket rajzok, fotók szemléltetik. Kellő figyelmet kap az anyagtakarékosság is.