TEHETSÉGES GYEREKEK - FLOW AZ ISKOLÁBAN jellemzők

A középiskolás évek kiemelkedő jelentőségűeka tehetséggondozásban. Vajon milyenfolyamatok zajlanak le a tinédzserek fejében,miközben tanulnak: mire gondolnak, mit éreznek,mennyire szívesen csinálják, amit éppcsinálnak? Befolyásolja-e a jövőben tapasztalataikminősége az elkötelezettségüket, céltudatosságukat?Melyek azok a tényezők, amelyeka tehetség elkallódásához vezetnek?Csíkszentmihályi Mihály és munkatársai arraa következtetésre jutottak, hogy a képességekfejlesztéséhez komoly kihívásokra van szükség, ésa tanulók szociális környezete is döntő jelentőségű.Kutatásaik során kimutatták, hogy az iskolábanritkán élnek át a gyerekek „flow” élményt, azazigen kevés képességeiknek megfelelő kihívássaltalálkoznak, amelyek a megfelelő önbizalom, önértékelésés jó közérzet kialakulásának alapfeltételeilennének. A népszerű pszichológus kutatócsoportjánakeredményeit bemutató könyve mindenkineka hasznára válhat, aki elő szeretné segíteniegy gyermek tehetségének kibontakoztatását.