Teisták és ateisták jellemzők

A vallással való szembenállás napjainkban sokkal kifinomultabb: nem sorakoztat fel radikális és agresszív érveket, sőt a vallás állandóságát is elfogadja, de csak úgy, mint a megfáradt, összezavarodott lelkek pihenőjét, afféle spirituális hétvégét a túl sok materializmus, a fárasztó munka, a kirívó erkölcstelenségek után. Azt mondják, hogy kortársaink nem ateisták, szívesen fogadják a vallást, vagy legalábbis a lélek alkalmi kirándulását a mindennapi élet határain túlra.
E könyv elfogadtatásának nehézsége abból adódik, hogy az ateizmust filozófiai síkon próbálja megközelíteni, ám egyúttal az olvasó vallásos érzékenységére is hatni kíván. Mivel a könyv tárgya ateizmus, érveket sorakoztat fel a szerző, racionális megkülönböztetéseket tesz, filozófiákat és tudományos elméleteket tesz górcső alá. Ezek az intellektuális aktusok nem összeegyeztethetetlenek a témával, nem mondanak ellen a tárgynak, amely nem más, mint Isten létezésének állítása és tagadása.