TELJESITMÉNYÉRTÉKELÉS A KÖZIGAZGATÁSBAN jellemzők

E kötet az emberierőforrás-gazdálkodás szempontjából meglehetősen mostohán kezelt terület különösen elhanyagolt témával, a közigazgatás teljesítményértékelési rendszerével foglalkozik, ami önmagában is dicsérendő vállalkozás. Ráadásul a szerző elmélyülten, a mondanivaló lényégére összpontosítva és a témát jól lehatárolva fejti ki mondanivalóját; szerencsésen ötvözve a megbízható helyismeretet, a szakirodalomban való jártasságot... Következtetései közül különösen fontos annak belátása, hogy egy teljesítményértékelési rendszerből csak meghatározott feltételek `együttállása` esetén lehet hosszabb távon is eredményesen működő teljesítménymenedzsment.Dr. Kővári György egyetemi tanár BKÁE Emberi Erőforrások Tanszék A közigazgatás hatékonysága és eredményessége mindinkább előtérbe állítja a közigazgatás szervezeti és személyi teljesítményének fejlesztését. A közigazgatási rendszer továbbfejlesztéséről szóló kormányzati program ezért kiemelt jelentőséget tulajdonít a `jó kormányzás` megvalósít