TEMPLOMOS LOVAGOK AZ ÚJVILÁGBAN jellemzők

1398-ban - majdnem száz évvel azelőtt, hogy Kolumbusz megérkezett az Újvilágba - Henry Sinclair skót herceg, Orkney grófja hajóján eljutott a mai Új-Skóciába, ahol jelenlétét máig őrzik a helyi mikmek indiánok Gluskabéról szóló legendái. Ugyanarról a Henry Sinclair hercegről van szó, aki menedéket kínált a templomos lovagoknak, akik a XIV. század elején Szép Fülöp francia király parancsára indított üldöztetés elől menekültek. A régészeti lelőhelyekről, bennszülött legendákból és a templomosok rendjétől a szabadkőművesekre hagyományozott szent geometriából származó bizonyítékok segítségével a szerző, William F. Mann megtalálta azoknak a településeknek a helyét, melyeket Sinclair és templomos követői alapítottak az Újvilágban