TÉNYVISSZAVERŐDÉSEK jellemzők

A kötet Vargha Mihály, a hazai építészeti közgondolkodásra nagy hatást gyakorló újságíró-szerkesztő több mint negyven írását – kritikáit, publicisztikáit, történeti tárgyú tanulmányait – gyűjti egybe. Mégsem pusztán szövegválogatásról van szó: a könyv lapjain feltárul Vargha Mihály személyiségének kevésbé közéleti, inkább a benső élettel kapcsolatos, de szakmai tevékenységéhez mégis ezer szállal kötődő aspektusa is – rajzai, szobrocskái, fotói, kézírással feljegyzett gondolatai, versidézetei egy filozofikus, kontemplatív, az élet – és benne az építészet – rejtett összefüggéseiben elmerülő, egyszersmind játékos világot tárnak a szemlélő elé.