TEOLÓGIA ÉS OKTATÁS jellemzők

A teológia és az oktatás elválaszthatatlan egymástól. Az egyházban teológiai megalapozottság nélkül semmilyen szinten nem szabad oktatni. Az előadóteremben és a katedrán csak állandóan felfrissített tudásanyaggal lehet eredményes és hatékony tanítói tevékenységet folytatni.Ezzel a kötettel egy kis bepillantást szeretnénk adni minden olvasónak az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak kutatási témáiba. Színes területet tár elénk ez a gyűjtemény. A múlt kutatása éppúgy izgalmas és érdekes, mint a jelen kritikai vizsgálata vagy a jövővel kapcsolatos látások közreadása. Mindháromra találunk jó példát a kötetben.