Tér és tudás jellemzők

"Az elmúlt évek egyik legnagyobb társadalmi méretű átalakulása a magyar felsőoktatásban ment végbe. A változások részben szándékoltak voltak, részben spontán folyamatok eredményeként álltak elő. Mindeközben a felsőoktatás számos gazdasági, politikai, helyi (regionális) és rétegérdek hivatkozási területévé vált, s mára ezen érdekek értelmezési keretei meglehetősen nehezen áttekinthető helyzetet teremtettek. A kialakult terminológia nem teszi lehetővé, hogy e fontos területről érdemi, racionális párbeszédek alakuljanak ki. Ennek pedig az a következménye, hogy az ágazat nem tudja betölteni azokat a szerepeket, amelyeket a különféle társadalmi csoportok elvárnak tőle." (A szerkesztők)